Sista omgången av ORLEN:s obligationsprogram

04-08-2014  

​PKN ORLEN lanserar sin sjätte och sista emission som riktar sig till professionella investerare till ett värde av PLN 100 miljoner för att på så sätt slutföra sitt obligationsprogram på totalt PLN 1 miljard.
Den sjätte obligationsserien emitterades på andra villkor än de tidigare serierna. Den erbjuder en högre, fast avkastning och har längre löptid.

Med tanke på det enorma intresset som för de föregående fem serierna har PKN ORLEN beslutat att erbjuda en fast ränta om 5 % på den sjätte och sista obligationsserien. Räntan löper från första försäljningsdagen och betalas halvårsvis. För att säkerställa investerarna de mest attraktiva villkoren i ett långsiktigt perspektiv kommer obligationerna att lösas in efter sex år. Obligationerna har tilldelats ett nationellt betyg A (pol) av Fitch Ratings, vilket är i linje med de betyg som tilldelats de tidigare obligationsemissionerna.

"I och med emissionen av den sista och avslutande obligationsserien beslutade vi att erbjuda investerarna en fast ränta under en lång period, oavsett rådande marknadsförhållandena. Det är vårt svar på det förtroende som investerarna haft för våra tidigare obligationsserier, av vilken en stor majoritet såldes inom några dagar ", säger Sławomir Jedrzejczyk, vice ordförande för Finance på PKN ORLEN.

PKN ORLEN partners i alla frågor rörande obligationerna inkluderar: UniCredit CAIB Poland SA, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego och Bank Pekao SA.  Distributörer: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion och Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Advokatbyråer: Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz jag Wspolnicy Sp.k. och Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspolnicy Sp.k.

« Återvänd

 
 
 

ORLEN-Gruppens märken