Orlen Finance AB

21-08-2014  

Orlen Finance AB är ett publikt aktiebolag bildat i juli 2007 med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en koncernintern leverantör av finansiella tjänster och är en del av polska ORLEN Capital Group vilka är starkt integrerade i sektorerna downstream, upstream and retail. Koncernen ägs av PKN ORLEN S.A., en ledande aktör inom downstream-sektorn i Central-och Östeuropa.

« Återvänd

 
 
 

ORLEN-Gruppens märken